Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2013

anake
17:13
4144 1af0
Welcome to reality.
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viaczoo czoo
17:13
8316 bbd5
Reposted fromdeviate deviate viaczoo czoo
17:13
3168 b7ef
Reposted fromdeviate deviate viaczoo czoo
17:13
5978 7767
Reposted fromdeviate deviate viaczoo czoo
anake
17:13
9427 0234
Reposted fromretaliate retaliate viaczoo czoo
anake
17:13
8125 d096
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaczoo czoo
anake
17:13
4503 f87e 500
loving the fish
Reposted frombananas bananas viaczoo czoo
17:13
6731 96df 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaczoo czoo
anake
17:12
0756 fd7e
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaczoo czoo
anake
17:12
5375 7dbd
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viajustaperson justaperson
anake
17:12
7681 8fcf
Reposted fromIriss Iriss viajustaperson justaperson
anake
17:12
Jutro, jutro i zawsze jutro, i tak się trwoni całe życie.
— Seneka
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment vialubie-lato lubie-lato
anake
17:12
Może to właśnie pan ją uratuje! Pan ją udoskonali, rozwinie jej serce, pokieruje myślami. Tyle dziewcząt dziś ginie dlatego tylko, że myśli ich są źle pokierowane.
— Fiodor Dostojewski, "Biesy"
Reposted frommarysia marysia vialubie-lato lubie-lato
17:12
anake
17:12
Położyła spać się, gdy łza obmyła twarz jej.
Kolejny raz zwątpiła w nas i w cały świat i w prawdę.
— bonson
Reposted fromxannabelle xannabelle vialubie-lato lubie-lato
17:12
ღ The CràZy Teenàger'S Life ღ's Photos - ღ The CràZy Teenàger'S Life ღ | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viachild child
anake
17:11
więc z ramion ramę złóż, opraw mnie..
— Hey - Stygnę
Reposted fromicantbreathe icantbreathe vialubie-lato lubie-lato
17:11
2969 8aa7 500
anake
17:11
Zarezerwowany dla mnie. Pachnie mną. Nie szuka innej.
anake
17:11
3794 ab3e
Reposted fromwagabunda wagabunda vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl