Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2013

17:17
0902 3575
Reposted fromtayfun tayfun vialexi lexi
anake
17:16
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
anake
17:16
anake
17:16
3628 a299
Reposted fromretaliate retaliate viaamithi amithi
anake
17:16
anake
17:16
9829 cbd8
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaamithi amithi
anake
17:15
Nie dzwonię po to, aby Cię obudzić. Dzwonię po to, aby słuchać jak oddychasz.
— Marcin Świetlicki
anake
17:15
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
anake
17:15
http://25.media.tumblr.com/2850023fb09a5415e59fa8b57094c64e/tumblr_mhf60jVjMh1r0fjpxo1_250.gif http://25.media.tumblr.com/fa8267f702c5e4bcf6e8ac3ac83d9470/tumblr_mhf60jVjMh1r0fjpxo2_250.gif
http://25.media.tumblr.com/7d5b97bb4b465ffadebe89ac92170d38/tumblr_mhf60jVjMh1r0fjpxo3_250.gif http://31.media.tumblr.com/e3919599b1d10e76cb472452f22d1a6a/tumblr_mhf60jVjMh1r0fjpxo5_250.gif
http://25.media.tumblr.com/d8f1545b5464475b1c3cbb101ed85fbf/tumblr_mhf60jVjMh1r0fjpxo4_250.gif http://24.media.tumblr.com/0fa7b7d7fc93c6d7477f8a4a2224e6fe/tumblr_mhf60jVjMh1r0fjpxo7_r1_250.gif
Reposted fromretaliate retaliate viaczoo czoo
17:15
4101 347e

leavesandpumpkins:

Want more autumn beauty on your dash? Follow leavesandpumpkins

anake
17:15
anake
17:14
Strach jest oznaką rozsądku. Tylko skończeni głupcy niczego się nie boją.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
anake
17:14
Być może prawdą jest, że los zamykając przed nami jedne drzwi, otwiera drugie, lecz jakże nieznośny jest ów przeciąg.

— Lidia Jasińska
anake
17:14
  "Jesteś kobietą, możesz wszystko."
— Dr House
anake
17:14
anake
17:14

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
anake
17:14

Wybuch pocisku na Prudentialu, Warszawa, 28 sierpnia 1944

17:14
anake
17:13
anake
17:13
Powoli zabija mnie lęk, że nigdy się nie spełnię
— Czeski "Niespełnienie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl